Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

چرا به سراغ بخش بندی بازار میرویم؟


نرم افزار فروش برای کسب و کارهای کوچک

در اینجا منظور از کوچک یعنی مجموعه های تازه تاسیس که در حال رشد هستند و شعبات متعددی ندارن

همین کوچک بودن باعث میشه مجموعه های شعبه دار حذف بشن

تولیدی ها حذف بشن

فروشگاه های زنجیره ای حذف بشن

تمرکز نرم افزار میشه مجموعه های تک شعبه ای