Menu
نویسنده مطلب : حسن شفیقیان

مطلب مورد بحث:

استعداد تشخیص و تفکیک رنگها


با سلام

دوستانی که مثل من دهه شصتی عزیز را می گویم می دانند که در دنیای کودکی ما تلویزیون سیاه و سفید و در و دیوار شهر رنگ امیزی کمتری داشت  شاید به همین خاطر است که هنوز من کوررنگی دارم و کمتر به رنگ ها توجه میکنم .

امروز کمی در مورد زنگ لباس با مشکل انتخاب می کنم نمی دانم شایدم مختص فقط  من باشد خوشحال میشوم که نظر بدهید…..

ممنون که خوندی