Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا شعبانعلی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 4: شناخت بهتر فرهنگ رفتارمحور


پاسخ سوال یک:

شاید بتوان گفت، تاکید شدید بر اهمیت نظم، یکی از ویژگی‌های فرهنگ رفتار محور است. ساعت ورود و خروج، اطلاع رسانی جدی و رسمی و زودهنگام، برای مرخصی گرفتن و موارد مشابه، در این فرهنگ اهمیت بالایی پیدا می‌کند.

به نظرم، در برخی از سازمانها و شرکتهای BC، ارزیابی ۳۶۰ درجه اهمیت بالایی پیدا می‌کند و سهم قابل توجهی از حقوق و پاداش نیروی انسانی را به خود اختصاص می‌دهد. چون ارزیابی های ۳۶۰ درجه (توسط همکاران، سرپرست و زیردستان) معمولاً بیش از آنکه به خروجی اقتصادی کارکنان توجه داشته باشد، به رفتار آنها داخل مجموعه توجه می‌کند.

پاسخ سوال دو:

یکی از مثال‌هایی که در ذهن دارم، شرکت‌هایی است که محصولات آنها به صورت منظم و زود به زود به فروش نمی‌رسد و کالاهای سرمایه‌ای را به صورت موردی و با فاصله‌ی زمانی زیاد می‌فروشند.

زمانی که من به شغل قطارفروشی اشتغال داشتم، گاه باید یک تا دو سال صبر می‌کردیم تا یک قطار یا واگن یا ماشین ریلی فروخته شود.

طبیعتاً در چنین فضایی، فرهنگ رفتارمحور، پررنگ‌تر می‌شود. چون عملاً مکانیزمی برای سنجش عملکرد مالی در کوتاه مدت و میان مدت وجود ندارد.