Menu
نویسنده مطلب : امیررضا رادفر

مطلب مورد بحث:

فوبیای تصمیم گیری | ریشه تردید در تصمیم گیری


یکی از مسایل مهم در تردید در تصمیم گیری برای من ورود به کار های تحقیقاتی  یا ورود نکردن به آن بود. به دلایل اینکه فرآیند بسیار وقت گیر و سخت بود برای ورود هی به خودم میگفتم که عجله ندارم و بسیار تا آخر تحصیلم مونده.

به عنوان راه حل هم استادم به این صورت مسیر را برای من مشخص کرد که از تایم بسیار کم برا این مسیله شروع کن آشنا شو و زندگیت را با این مسیله وفق بده.