Menu
نویسنده مطلب : سینا مرعشی

مطلب مورد بحث:

تعریف مهارت چیست؟


دیدن لیست دروس MBA و متمم زندگی برای انتخاب مهارتهای موضوع تمرین یک خیلی هیجان انگیز بود! دلم میخواست فرصت پیدا کنم و تعدادی از آنها را با دقت مطالعه کنم. برای اینکه پاسخ من متاثر از پاسخ سایر دوستان متممی نباشد ابتدا پاسخهای خود را روی کاغذ نوشتم و بعد پاسخهای دوستان را مرور کردم و البته بعدش به پاسخهای خودم دست نزدم.

۱- آینده نگری و آینده پژوهی در کسب و کار ۶۰، رعایت اخلاق حرفه ای و اتیکت ۹۰، آراستگی فردی و محیط کار و زندگی ۱۰۰، مکاتبات تجاری و اداری ۸۰، مهارت درک هنر و زیبایی ۵۰

۲- همراه سازی و متقاعد کردن دیگران، یافتن ایده های جدید و راههای توسعه کسب و کار موجود

۳- شخص مورد نظر من موسس و مدیر یکی از بزرگترین شرکتهای خصوصی در حوزه نرم افزار است و به به نظر من برخی مهارتهای ایشان که باعث موفقیت و رشد کسب و کارشان بوده است عبارتند از تصمیم گیری، مذاکره، تفکر استراتژیک، مدیریت نیروی انسانی، تحلیل شخصیت افراد.