Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

مالیات آمازون یک راهکار سیستمی است یا غیرسیستمی؟


در رابطه با اینکه این پیشنهاد سیستمی هست یا نه بنظرم نیاز به بررسی بیشتری دارد، برای مثال بررسی اینکه اصلا در انگلیس چند درصد از سهم خرید سبد کالا های مصرفی مردم از فروشگاه های اینترنتی و چند درصد از فروشگاه های فیزیکی تامین میشود ؟

همچنین موردی که باز قابل تامل است اینکه به هرحال با پیشرفت تکنولوژی خیلی از کسب وکار ها تحت ت اثیر قرار خواهند گرفت و شاید یک تصمیم مناسب برای فروشگاه های فیزیکی تغییر و بهبود ارزش پیشنهادی خودشان در مقابل مشتریان با توجه به رشد بازار و افزایش رقیبان است.

جمع بندی نظراتم این هست که تصمیم به گرفتن نوعی مالیات از فروشگاه های اینترنتی برای فروشگاه های فیزیکی شاید از افق زمانی کمی بهره مند باشد و برای بلند مدت اثربخش نباشد و اگر قرار بر گرفتن این مالیات باشد باید قسمتی از روند بهبود کسب و کار های سنتی در بازار جدید رقابتی باشد.

از دوستان متممی درخواست دارم نظراتشان را در رابطه با این مورد برای بنده بنویسند.