Menu
نویسنده مطلب : زینب الف

مطلب مورد بحث:

نشانه های عزت نفس پایین | حساس بودن بیش از حد به حرف و نظر دیگران


سنسورهای ذهنی من در برابر تهدیدهای محیطی نسبتا حساسند. و البته این حساسیت در برابر یکی از افراد خانواده در من بسیار شدیده. کسی که خودش انسان کمال گرایی ست و در نتیجه قضاوتش هم طوریه که خیلی دیر راضی میشه و نکته مثبتی میگه.

قبلا این حساسیت در من بسیار شدید بود و روش من برای محکم ماندن در برابر این تهدیدها، همسرم بود. همسرم فرد بسیار جالبیه. از معدود افرادی که در زندگیم دیدم که همه جوره من رو قبول داره و البته در مواقعی که لازمه نقدهایی هم می کنه. اما من با تکیه بر ایشون سعی می کنم بر حساسیتم غلبه کنم. وقتی احساس منفی پیدا می کنم براش تعریف می کنم و اون با استدلال هایی که خواسته یا ناخواسته بر زبان میاره سعی می کنه حس خوب من رو برگردونه. البته از این روش بعنوان رد شدن از مرحله اول حساسیت زیادم استفاده می کنم و می دونم که کم کم باید به صورت مستقل در این خصوص رفتار کنم.

تشویق های محیطی بر روی من اثر مثبت می گذارند. تشویق ها بیشتر بر رویم اثر دارند اما مردم بیشتر بازخوردهای منفی می دهند تا تشویق و بازخورد مثبت.