Menu
نویسنده مطلب : مهشید افشایی

مطلب مورد بحث:

مدل تاکمن و مراحل پنج گانه رشد یک تیم


خاطره من مربوط به ده سال پیش هست.

ما ۳ تا کارشناس بودیم در واحد منابع انسانی و یک مدیر داشتیم.

ایشان همیشه می گفت تیم ما عالیه و خودش را عضوی از تیم منابع انسانی معرفی  می کرد که بسیار مایه ی دلگرمی ما بود و  در گروه ما کلی انگیزه کاری رو بالاتر برد و باعث شد خیلی خوب روزهای مربوط به مرحله بهره وری و گذشتن از منافع فردی، به خاطر تیم، در خاطرم بماند.

متاسفانه بر اثر اختلاف سلیقه و نهایتا یک سوء تفاهم، قرارداد مدیر واحد تمدید نشد و ایشان از شرکت ما رفتند.

هر سه نفر ما مرحله فروپاشی را تجربه کردیم. اختلاف نظرها بین ما که هم همکار بودیم و هم دوست بروز کرد. ناراحت و عصبی بودیم. کارها پیش نمی رفت و هراس و دلشوره “چه پیش خواهد آمد؟” حسابی کلافه کننده بود.

یادمه هر ۴ مرحله ی گفته شده در مرحله فروپاشی در مورد ما صدق می کرد علاوه بر اون اینکه با وجود اونهمه خدمت صادقانه و مشتاقانه مدیر واحد، نهایتا تصمیم سازمان “قطع همکاری” بود و همین موضوع تحمل شرایط را برایمان سخت تر می کرد.

تیم ما سر و سامان نگرفت و چند ماه بعد من هم استعفا دادم و تصمیم گرفتم فضای کاری جدیدی رو تجربه کنم.