Menu
نویسنده مطلب : جواد خوانساری

مطلب مورد بحث:

کتاب پنجمین فرمان نوشته پیتر سنگه درباره سازمان یادگیرنده


به نظرم متمم را می‌توان تجسم عینی اندیشه‌های پیتر سنگه درباره‌ی سازمان‌های یادگیرنده دانست. من نخستین‌بار در متمم آموختم مسائلی که امروز با آن‌ها مواجه‌ام ناشی از راه حل‌های دیروز من است. و یاد گرفتم به فرآیند یادگیری به شکل سیستمی نگاه کنم. حالا هرچه زمان می‌گذرد درمی‌یابم پنج رکنِ

تفکر سیستمی
تسلط فردی
مدل‌های ذهنی
ایجاد چشم‌انداز مشترک
و یادگیری تیمی

که سازمان‌های یادگیرنده بر آن‌ها استوارند، در بطن متمم جاری و ساری است.