- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : فاطمه محمدی

مطلب مورد بحث:

فهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادی


سلام

تمرین یک

اینطور که من متوجه شدم لیزینگ با مواردی مثل اجاره به شرط تملیک یکی هست. در ارائه خدماتی مثل پانسیون ها، مجموعه ای از خدمات در حال ارائه هست. خدمات گیرندگان قرار نیست به دنبال رزرو یک اتاق در هتل، درآمدی برای خود ایجاد کنند. اما کسی که ملکی را اجاره می کند بسته به نوع درآمدزایی، در حال ایجاد ارزش افزوده برای کسب و کار خود وملک هست.

تمرین دو

نمی دانم

تمرین سه

در مورد تکنولوژی دیجیتال زمانی که به یک ابزار مثل دستگاه چاپ دیجیتال تبدیل شود به نظر می رسد در دسته اول قرار بگیرد. زمانی که تبدیل به خطوط اینترنتی شود در دسته خدمات قرار می گیرد. اگر خطوط از خارج خریداری شود و توسط نمایندگی ها فروخته شود یا اجاره داده شود، بنا به شرایط در یکی از دسته های نمایندگی یا اجاره دادن قرار می گیرد. ممکن هست توسط نمایندگی ها با مقداری تغییر در نحوه ارائه در دسته فروش مجدد قرار بگیرد. البته این دسته بندی نیاز به اصلاح دارد.