Menu
نویسنده مطلب : علی رضا جعفری

مطلب مورد بحث:

شبکه سازی برای زندگی و کسب و کار


مهارت شبکه سازی اهمیت زیادی در پیشرفت کسب و کار دارد. شاید در ایران خیلی ها اهمیت شبکه داشتن را از سواد و مهارتهای شغلی بیشتر بدانند و هر کسی بتواند مثالهای متعددی از آدمهای اطرافش بزند که با داشتن شبکه های قوی ارتباطی از لحاظ مالی و شغلی و جایگاه اجتماعی رشد کرده اند. خصوصن در کشور ما که به اصطلاح روابط بر ضوابط غالب است.

موردی که در شبکه سازی اهمیت دارد این است که حساب بانکی عاطفی و حمایتی مان را در رابطه هایمان پر کنیم تا اگر روزی خواستیم برداشت کنیم طرف مقابل هم برایمان گامی بردارد…

لزومی ندارد که حتمن برای طرف مقابل کار بزرگی بکنیم اتفاقا با کارهای خیلی کوچک میتوان شروع کرد حتی پیام تبریک عید نوروز…

بهتر است ارتباطاتی که داریم هر از گاهی یادآوری شود یعنی دیداریا تلفن یا پیامک…. بزنیم