Menu
نویسنده مطلب : مجتبی

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


قتل عام انقلابی گنجشک ها

در سال ۱۹۵۸، مائو رهبر انقلاب چین،طی گزارش هایی که بدستش رسیده بود، در صدد مبارزه با گنجشک ها در آمد. به او گزارش داده بودند که گنجشک ها بخش زیادی از محصولات کشاورزی را می خورند و می توانند تهدیدی برای جامعه باشند.
مائو از عموم مردم چین برای از بین بردن گنجشک ها کمک خواست. او فرمان قتل عام گنجشک ها را صادر کرد و از عموم مردم خواست که این کار را به عنوان یک حرکت انقلابی انجام دهند.
معلمان در مدارس، دانش آموزان را به کشتن گنجشک ها ترغیب می کردند و آنها را عامل اصلی نابودی و کمبود مواد غذایی معرفی می کردند.
هر دانش آموزی وظیفه داشت هرروز تعدادی گنجشک را با تیروکمان شکار کند، لانه های آنها را خراب کرده و تخم هایی که از آنها می بیند را نابود کند.
سربازان در کل کشور با صدای شیپور و تپل دسته های گنجشک ها را دنبال می کردند و مانع نشستن آن ها می شدند و گنجشک ها از فرط خستگی، بخاطر پرواز طولانی، سقوط می کردند و تلف می شدند.
تحویل دادن گنجشک ها جایزه و تشویق داشت و دانش آموزان نیز گنجشک ها را تحویل ماموران حکومتی می دادند و جایزه می گرفتند.
اما مسئله به این جا ختم نشد و ماجرا آنطوری که مائو انتظار داشت، پیش نرفت. چرا که ناگهان سروکله ملخ ها در مزارع پیدا شد و مشغول نابود کردن مزارع شدند.
اینجا بود که دولت تازه متوجه شده بود، غذای اصلی گنجشک ها، ملخ ها هستند و آنها در کنار غلات، ملخ ها را هم شکار می کردند و جلوی تکثیر و زیاد شدن ملخ ها و نابودی زمین های کشاورزی را می گرفتند و عملاً کشتن گنجشک ها دستکاری در اکوسیستم طبیعت بوده و نظم طبیعت را بهم ریخته است.
سریعاً دستور داده شد که دیگر گنجشک ها کشته نشوند، اما متاسفانه دیگر دیر شده و بود و تقریباً دیگر گنجشکی باقی نمانده بود.
این موضوع باعث ایجاد قحطی شدید در چین شد و بدنبال آن ۴۵ میلیون نفر جان خود را از دست دادند.
پس از این ماجرا، چین تا چندین سال از شوروی گنجشک واردات می کرد.