Menu
نویسنده مطلب : sadegh kakehpour(صادق کاکه پور)

مطلب مورد بحث:

کتاب هوش مالی (کارن برمن)


اهمیت سواد مالی در دنیای امروزی و فردا در این است که دنیا به سمت آزادسازی اقتصاد و در ایران هم با شتاب بسیار بیشتری حرکت میکند و با توجه به اینکه مفاهیم مالی ،مفاهیمی مدرن و تخصصی هستند و کشورهای توسعه یافته بسیار بیشتر و مدت زمان مدیدی است با این مفاهیم آشنا هستند برعکس جامعه ما که به لحاظ سواد مالی در فقر نسبی و شدیدی به سر می برند و نداشتن این نوع سواد باعث بروز رفتارهای هیجانی ،واکنشی و مخرب و رمه ای می شود و در بسیاری موارد باعث خسران و ضرر زیاد می شود لذا آشنایی با این نوع سواد باید در اولویت تمامی افراد جامعه بالای ۷ سال باشد .