Menu
نویسنده مطلب : حسین صوفی

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


• یعنی آن آموزش یا سمینار فقط در حد مرور نظریه ها، تئوری ها و تحقیقات بوده تکنیک های کاربردی و تمرین ها و برنامه های عملی در آن جایی نداشته اند

•دارای تمرین ها عملی قدم به قدم باشد زیرا گاهی ترس از شکست خوردن، کمال گرایی در فهمیدن و منتظر ماندن برای صددرصد شدن آموخته ها و وقت نذاشتن برای انجام عواملی هستند برای عملی نشدن

 

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟