علیرضا قاسمی - فرایند شادی و گاوداری زندگی
Menu
نویسنده مطلب : علیرضا قاسمی

مطلب مورد بحث:

فرایند شادی و گاوداری زندگی


یکی از اولین اتلاف های شادی که با خوندن این درس به ذهنم رسید طمع! بود . من به شخصه هیچ زمان و مکانی رو اینقدر کامل و بی نقص نمیدیدم که بخوام ازش لذت ببرم ، بخش زیادی ازین موضوع برمیگرده به کمال گرایی ! شرایطی بی نقص و کامل که هیچ کس و هیچ چیزی بهتر از تو یا دستاورد تو نیست . ولی خیلی اوقات میشه از ایستادن کنار بقیه بدون تک ایتمی فکر کردن به اینکه تو کجایی و بقیه کجان لذت برد!!