Menu
نویسنده مطلب : امین گوهرانی

مطلب مورد بحث:

سفیر برند چیست؟ | مروری بر معنی و وظایف سفیر برند


یکی از برندهایی که به نظر من در سالهای اخیر توانست به نسبت دیگر برندها و سفیرها( به زعم خودشان) موفق‌تر عمل کند، برند سان استار با همکاری سیروان خسروی بود. این همکاری به نظر من حتی موفق‌تر از همکاری این برند با زانیار خسروی بود.