Menu
نویسنده مطلب : شهناز

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


ایا برای موفقیت  کاری باید مسیر کلاسیکی که دیگران رفتن  را رفت ایا مدرک کمکی به موفقیت میکنه ؟

از نظر من شاید گاهی کمک باشه ولی لزوما این درست نیست که برای رسیدن به موفقیت مدرک تحصیلی داشت کماکا که نمونه های زیادی هستند که دانشگاه را ترک کردند و به موفقیت رسیدند  . به موفقیتی که دیگران ارزویشان بود ه .

 

ایا برای رسیدن به یک رابطه عاطفی سالم و موفق باید شناخت کامل از یکدیگر داشت ؟

ایا دو انسان هیچ وقت به این کمال می رسند ؟