Menu
نویسنده مطلب : احمد رنجبر

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا این پول و ثروت کنونی من مرا به اهدافم نزدیکتر کرده است ؟ یا از همسر و فرزندانم دور تر ؟

ایا از کار کردن خود احساس رضایت دارم ؟

آیا رسیدن به موفقیت فعلی من باعث نشده که کمی مغرور شوم ؟

آیا با وجود رسیدن به پول و ثروتی که هم اکنون دارم از زندگی خود لذت میبرم ؟ یا همچنان به دنبال لذت هایی جدید می گردم ؟

رسیدن به موفقیت سخت است و حفظ آن سخت تر این درست است . اما به چه قیمتی . ایا کسی که یک ویلای ساحلی در شمال و یک ویلا در سواحل جنوب دارد هنگام استراحت روی صندلی چوبی نباید از تابش آفتاب در دریا یا صحبت کردن با همسر یا بازی کردن با فرزندانش لذت ببرد و یا از رسیدن به موقعیت کنونی خود احساس خوشبختی کند ؟ آیا نمیتوان جواب دادن به تلفن و چک کردن ایمیل ها را به یک مشاور کار بلد واگذار کرد . این توقف موفقیت نیست . می تواند مسیر موفقیت پیش روی خود را از طریقی دیگر بپیماید . در غیر این صورت همواره پس از رسیدن به نقطه موفقیتی لذت بخش ، موفقیتی بالاتر هم وجود خواهد داشت که تمامی انرزی فرد را خواهد گرفت و لذت زندگی کردن را از او می گیرد .

فقط یک نظر شخصی است .