Menu
نویسنده مطلب : حامد وثوقی

مطلب مورد بحث:

لید چیست؟ تعریف سرنخ یا Lead (مشتری راغب) در بازاریابی


۱٫ مصاحبه با یکی از ۵ مدیر برتر و مشهور و موفق یک برند خاص (کسب و کار خاص ) و استفاده از تصویر آن فرد بر روی جلد مجله به عنوان حامی مجله

۲٫ انتشار بخشی از محتوای جذاب مجله در رسانه هایی که مدیران آنرا میبینند (مثل مجلات و روزنامه های مرتبط با کسب و کار و یا سایت های مرتبط

پیام : چگونه چالش های کسب و کارتان را برطرف کنید ؟

۳٫ به منظور ایجاد connection  با مدیران و همچنین توسعه برند مجله میتوانیم در هر شماره معرفی و تبلیغ چند کسب و کار را به رایگان در مجله منتشر نماییم