Menu
نویسنده مطلب : سعید صلاحی

مطلب مورد بحث:

در هدف گذاری برای آینده به نتیجه فکر کنید و نه اقدام‌ها


به جراًت می تونم بگم که نکته ای در این درس مطرح شد یکی از بهترین نکاتی بود که تا به حال در متمم خوانده ام.

و همین نکته به ظاهر ساده می تواند دلیل بسیاری از بی انگیزه بودن های ما باشد.

هدف به سادگی تغییر نمی‌کند؛ اما اقدام، هر لحظه ممکن است متوقف شده و با اقدام مناسب‌تری جایگزین شود.

و از این نکته درس هم بسیار خوشم آمد.