Menu
نویسنده مطلب : محمد رضا پارسائی

مطلب مورد بحث:

اثر لنگر انداختن چیست؟ چگونه می‌توان این سوگیری شناختی را کاهش داد؟


بنده و همکارانم بعد از اینکه برای اولین بار در اواخر سال ۱۳۹۲ رگ یاب نوزاد و کودک را در ایران تولید کردیم هیچ ذهنیتی از تعداد فروشی که می توانیم داشته باشیم در تصورمان نبود. اگر در آن دوران رگ یاب را گوگل می کردید شاید در یکی، دو تصویر و چند مطلب آن هم در بین مطالب آورده می شد. اما اکنون شاید ۱۰ ها بلکه ۱۰۰ ها تولید کننده ونمونه رگ یاب وجود دارد.

ایده اولیه از یک متخصص نوزاد و کودک بود که یک محصول مشابه را در نماشگاهی خارج از کشور دیده بود. و بدلیل اینکه آن بسیار گران بود و بچه ها درد فراوانی را تحمل میکردند با بنده مطرح کردند. محصول نهایی که بالاخره تولید کردیم،شکی در کارایی و مفید بودن آن وجود نداشت و کیفیت هم به نسبت یکی، دو رقیب خارجی واقعا بالاتر (از بابت توان و مدت زمان پیوسته کارائی)بودیم. مجموع این نکات باعث شد، جناب دکتر هر بار که ما را می دیدند با یک انرژی خاصی می فرمودن فروش ۱۰۰۰ عدد از دستگاه با من و شما به فکر فروش ۱۰۰۰ به بعد آن باشید. مخصوصا یک نمایشگاه که برگزار شد و ما پرتوتایپ را ارائه کردیم از ۳۰۰ نفر ۲۹۸ نفر شماره گرفتیم و گفتند نهایی که شد با ما تماس داشته باشید حتما می خواهیم.(تخمین شخصی سالی ۲۵۰ تا ۳۰۰ عدد فروش بود).

از اوایل ۹۳ که بطور جدی فروش حرفه ای آن آغاز کردیم تا کنون حدود ۷۵۰ عدد آن را فروخته ایم. البته دکتری که عرض کردم که همینجا تشکر فراوانی از ایشان دارم و انسان فوق العادای هستند(هم انسانیت هم دانش پزشکی) بر روی ۵۰ تا ۶۰ عدد از آن ها نقش داشته اند.

این بزرگترین دفعه ای بود که گرفتار لنگر ذهنی شدم و با تمام وجودم نتیجه تاثیر آن بر تصیمیم و کارم را دیدم. زیرا عدد اول باعث شد قالب سازی صورت گیرد و نهایتا ۱۲۰۰ عدد تزریق کنیم.