Menu
نویسنده مطلب : مریم

مطلب مورد بحث:

ماجرای شام دُنگی


سلام محمدرضا جان

مثل همیشه از تحلیل تون استفاده کردم.

فقط در مورد مثال انعام که مطرح کردین، من فکر میکنم که اگر عرف ۵۰۰۰ تومان است و اگر کسی وسع مالی داشته باشد و بتواند ۲۵۰۰۰ تومان پرداخت کند (حتی به شرط موردی بودن آن) اثری بدتر از تورم را ایجاد میکند و آن ایجاد توقع از همه اقشار جامعه و حتی خود آن شخص خاص در دفعات بعدی است. به این دلیل که اگر عرف جامعه ۵۰۰۰ تومان باشد که خب هر دو طرف راضی هستند و انعام گیرنده خدمات یکسانی را به همه مشتریان ارائه میکند. ولی اگر یک بار مبلغ بالاتری را دریافت کند دیگر مبلغ عرف برایش جذابیت ندارد و این مسئله روی کیفیت ارائه خدمات به کسانی که مبلغ معمول را میپردازند یا به هر دلیلی اصلا انعام نمیدهند تاثیر میگذارد. به نظرم  برای کسی که یک بار ۲۵۰۰۰ پرداخت کرده، اگر بخواهد بعدا به همان مبلغ عرف وفادار بماند احتمالا کیفیت پایین تری را نسبت به زمانی که همان مبلغ را پرداخت میکرد، دریافت میکند.

در یکی از فایل های صوتی تان یادم است که یک مثالی در مورد فروش خودکار زدید. (نقل به مفهوم و نه  به مضمون) اینکه مثلا چند تا شرکت تولید کننده خودکار داریم و خب با فرض ثابت بودن کیفیت و قیمت خودکار همه شرکت ها، مشتریان برایشان فرقی نمیکند که از کدام برند استفاده کنند و بین شرکت های مختلف تصادفی تقسیم میشوند. حالا اگر یه شرکت بخواهد از قیمت بازار کمتر بفروشد تا مشتریان سایر برند ها را به سمت خودش جذب کند، طبیعتا بقیه رقبا هم بیکار نمینشینند و وارد جنگ قیمت میشوند و آنها هم قیمت را کم میکنند. شرکت اول تبلیغات میکند و بقیه شرکت ها هم بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر میزنند و مشتری فکر میکند که این جنگ قیمت در نهایت به سود او خواهد بود ولی این طور نیست چون در عمل اگر قیمت خودکار از یک عددی پایین تر بیاید اصلا تولید آن صرفه اقتصادی برای تولید کننده ندارد و در نتیجه تاثیرش را در کیفیت خودکار میگذارد، مثلا جوهرش را کمتر میریزند یا از کیفیت مواد اولیه جوهر کم میکنند. و در نهایت هم مصرف کننده و هم تولید کننده متضرر میشوند. در مثال خودکار شرکتی که جنگ قیمت شروع میکنه  باعث ضرر خودش و بقیه شرکت های رقیبش و در نهایت مشتریان میشود. مثال انعام منو یاد این شرکت خودکار سازی انداخت و یه جوری این دو تا رو از یک جنس دیدم. به نظرم کسی که اولین بار یک قیمت بالاتر از عرف پرداخت میکند ایجاد انتظار برای انعام گیرنده، نه تنها  روی کیفیت کارش برای سایر افراد اثر گذار است  بلکه احتمالا روی خودش هم اگر دفعه بعد زیر آن قیمت پرداخت کند اثر گذار است  و فرد انعام گیرنده با دریافت مبلغ عرف از بقیه افراد احساس خوشحالی قبل را نخواهد داشت.