Menu
نویسنده مطلب : سعيد ايزي

مطلب مورد بحث:

ایده هایی برای وبلاگ نویسی


طبقه بندی اطلاعات

یک روش در تولید محتوا در پاسخ به یک دغدغه و نیاز تعدای قابل توجهی از مخاطب می تواند انجام گیرد. بطور نمونه اولیاء برای شروع آموزش زبان انگلیسی فرزندشان یک دغدغه دارند.

از چه سنی آموزش بهتر است شروع شود؟ چه موسسه ای مناسب تر است؟ سیستم تدریس کدام مناسب تر است؟ چه آموزشگاه هایی به ما نزدیکترند؟ و نیاز به بررسی بسیاری موارد دیگر

خب این موضوع می تواند مناسب تولید محتوا با بررسی اکثر اطلاعات فراوانی که در فضای اینترنت هست باشد. برخی از این اطلاعات جنبه تبلیغات دارند برخی آموزشی و برخی هم تجربیات افراد. بنظرم با مطالعه و طبقه بندی این اطلاعات و باز انتشار ان با هدف پاسخ به نیازهای مخاطبان می توان محتوا مناسب ایجاد کرد.