Menu
نویسنده مطلب : فریبا

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی: تسلط بر انگشتان


با سلام

بنظر من باید توجه داشت گاهی داشتن دو یا چند استعداد  است که در یک کار به موفقیت می انجامد مثلا برای یک نقاش یا مجسمه ساز استعداد تفکیک رنگ وطراحی وتجسم فضایی یا درکارهایی مثل نواختن ساز استعداد موسیقی یا سرعت انتقال ذهنی وشاید بواسطه تکرار زیاد درنواختن است که مهارت در استفاده از انگشتان بصورت یک استعداد تظاهر پیدا می کند. یا در بسیاری از هنر های دستی ذوق وخلاقیت هنری انگیزه های پنهان می باشند .سخت است که بگوییم که در کدام کارهاست که استعداد کار با انگشتان به عنوان  یک استعداد ویژه شناخته می شود؟