Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضامهاجر

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی و تطبیق بهتر مسیر زندگیم با استعدادها


برای شناخت بهتر و بیشتر استعدادهایم به متمم پیوستم. هنوز به چیزی که می‌خواهم نرسیده‌ام اما در این چند سال کارهایی که دوست دارم رو، بیشتر انجام داده‌ام. بعد از انجام یکی از تمرین‌ها جرقه‌ای زده شد و گزارشی نوشتم که همچنان از یادآوری‌اش لذت می‌برم و در همین زمینه پیشنهادی مطرح کردم که پذیرفته شد و چندین جلسه درموردش بحث و تبادل نظر شد. هرچند که در اولویت قرار نگرفت و اجرا نکردند.