Menu
نویسنده مطلب : خدائی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 7: سیستم‌های سیاه چاله


سلام
در چنین سیستم هایی بی اعتمادی دو طرف نسبت به هم پررنگ هست و محیط کاملا ناسالم به وجود میاد که ارزش های اخلاقی و انسانی کار، اولویت محسوب نمیشوند و کار تیمی مفهومی ندارد…

در سازمان های زودبازده با تعداد پرسنل فروش کمتر شاید بتوانند به نتیجه برسند ولی مطمئنا موفق نخواهند بود.
چون نارضایتی پرسنل فروش مستقیما روی مشتری اثر میگذارد و نمیتوان برنامه بلند مدتی را برای این سازمان متصور شد.

سازمانی که انتظار گسترش کار، برندسازی، محبوبیت و وفاداری دارد قطعا با این سیستم به بن بست خواهد رسید.