Menu
نویسنده مطلب : سامان عزیزی

مطلب مورد بحث:

شاخص‌ها هم کهنه می‌شوند و نیاز به بازنگری دارند


به نظرم موارد زیادی رو مثال زد. برای مرور و ایده گرفتن برای مصداق های این تمرین، فکر میکنم بد نباشه اگر به تمرین های دوستان متممی ،ذیل درس :

جستجوی ماهی سالمون در اطرافمان

نگاهی بیندازیم. احتمالاً میشه تعدادی از مواردی که در اونجا گفته شده رو با مفاهیم این درس انطباق داد.