Menu
نویسنده مطلب : مهشید افشایی

مطلب مورد بحث:

نقش محیط غنی شده در افزایش هوش کودک در سالهای نخست زندگی


من دختر بچه کوچکی را می شناسم که بنا به تصمیم والدینش،  در مقطع دبستان آنهم کلاس پیش دبستانی ثبت نام شد که با ماشین حدود یک ساعت و ربع از منزلشان فاصله داشت.

کودک معصوم در ماشین ناهار می خورد، در ماشین می خوابید و به تعبیری بهتر در ماشین و ترافیک شهر، بزرگ می شد.

گاهی فکر می کنم حدود دو و نیم الی سه ساعت روزانه از فرصت کشف دنیا و بازی و سرخوشی ،یک کودک کاستن و او را واداشتن به تماشای ماشین های دود زده و راننده های عصبی ، چه آینده ی را برایش رقم خواهد زد؟