Menu
نویسنده مطلب : محسن هدائی منفرد

مطلب مورد بحث:

تعریف سینرژی یا هم افزایی چیست؟ Synergy


در درس جامعه شناسی دانشگاه ما استاد برای تحقیق گفت هم میتونید گروهی هم فردی تحقیق بدین

یه اتفاق جالبی که افتاد

جلسه بعد یکی از دانشجو ها تنهایی رفت برای کنفرانس ولی انقدر در صحبت هاش از مثال و عکس و … استفاده کرد و جوری به موضوع اشراف داشت که مشخص بود تحقیق رو جدی پیگیر بود هر چند دقیقه هم  کاری میکرد حواس بچه ها پرت نشه هم خودش شخصا تهیه کرده بود و کپی جایی نبود  چون بعضی از دانشجو ها برای ضایع کردنش سوالای سخت میپرسیدند و با نمره عالی که گرفت خوشحال نشست بعد اون گروه بعدی اومدند پنج نفری ما دیدیم فقط چنتا برگه اچار دست نفر اول بود که پخش کرد تو گروهشون بعد متوجه شدیم که ۵ نفری میخوان هر کدام یک صفحه اچار توضیح بدن

اگر از روخوانی برگه ها و موندن تو سوالات بچه ها بگذریم طوری کنفرانس دادند که وقتی نفر اولشون نشست گفت اگر نمیرفتم کنفرانس بدم خیلی بهتر بود

در اخرم با خواهش بچه ها استاد نمره قبولی رو داد

اونجا جایی بود که بعد از کنفرانس عالی نفر اول ما نفر اول رو ضربدر پنج کردیم گفتیم اگه سینرژی رو در نظر بگیریم الان باید یکی از بهترین تحقیق ها رو بشنویم چون اون ها ۵ نفر بودن و ما منتظر تحقیقی بودیم که ۵ برابر قویتر باشد ولی شکست خوردن