- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : میترا

مطلب مورد بحث:

انگیزه های انسان‌ها در گیمیفیکیشن


* پیام اختصاصی متمم یکی از مواردی است که باعث می شود من ابتدا آن را مشاهده کنم

* مشاهده پروفایل و امتیازهای کسب شده در کامنتها هم برای من جالبه و باعث میشه که سعی کنم مطالب را با حوصله بیشتر و دقت نظر بهتری بنویسم.
* بعضی از کتاب فروشی ها باشگاه مشتریان تشکیل دادند و با عضویت در آن می توانید از تخفیفات زیر ۱۰درصد بهره بگیرید.
* مشاهده کامنت متمم به نظرات دوستان و یا یادداشت مدیر گروه متمم هم امتیاز ویژه است چون نشان می دهد که بطور خاص به آن کامنت نظر داشتند.
* یک بار تلفنی به انتشاراتی زنگ زدم و تقاضای ارسال ۶جلد کتاب کردم. ۱۰درصد تخفیف بمن تعلق گرفت ولی در نهایت با هزینه پیک، برایم سربسر شد. درقبالش من اسیر ترافیک خیابان نشدم و زمان برای خودم خریدم.