Menu
نویسنده مطلب : محمد ف

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


این اگر ها و اما ها و آیا ها همیشه هست و خواهد بود. بیشتر از اینها ” کاش” است . کاش آنجا چنین می کردم کاش چنان می کردم.

چون بحث موفقیت شد دوست دارم این را بگویم: از مطالعاتم و از تجربیاتم آموخته ام که انسان های موفق عامل هستند، مسئولیت پذیر هستند. یعنی مسئولیت چیزی که هستند را می پذیرند و سوالاتشان تنها برای این است که اگر اشتباهی کرده اند دیگر آن را تکرار نکنند.

پای قطعیت همیشه می لنگد. هیچ کس فرصت ندارد چند زندگی را همزمان پیش ببرد چه برسد به اینکه با هر تصمیمی هرچند کوچک پای در مسیر متفاوتی می گذاریم.

به نظر من ما آنقدر وقت نداریم که به گذشته فکر کنیم، اگر به گذشته نگاه می کنیم فقط برای آن است که آینده را بسازیم. بزرگترین درس گذشته این است که من چه کرده ام که امروز اینجا ایستاده ام ؟ حالا که می خواهم فردا در فلان مقصد باشم ، امروز چکار کنم.