Menu
نویسنده مطلب : عباس طاهری

مطلب مورد بحث:

فهرست ای کاش‌ها (حسرت‌ها و پشیمانی‌ها)


ازلینک  زبان  توسط متمم به اینجا راهنمایی شدم به نظرم اینکه بخوایم بگیم کجا باید هدفهارو تغییرداد بسته به فرد داره واین با تجربه و پختگی و خودشناسی مرتبط هست . من بهش میگم تکلیف طرف با خودش روشنه.

اما کجا نباید کوتاه بیایم رو بازم باید دید کی هستیم وچی میخوایم از زندگی هدفامون روشنه؟ زمان وعمر ومراحل زندگی رو دیدیم؟از همه مهمتر هدف وعلاقه خودمونه؟ که اگه جواب اینا بله  باشه نباید هدفمون رو رها کنیم ولی بازم با تعدیل کردن هدفهاومزایای کوچیکتر منافاتی نداره.

برای من که خیلی مواقع خود روشن بودن هدف و… مساله بوده .