Menu
نویسنده مطلب : متین قائدی

مطلب مورد بحث:

پیش نویس پولی (Money Script)


-با استفاده از پول هم می توان احساس توانمندی کرد(با هزینه برای آموزش یک مهارت ، برای کسب و کار ، برای داشتن رفاه بیشتر….) و هم ایجاد احساس ارزشمندی(کمک به دیگران ، انجام کار خیر)

پول وقتی از یک حدی کمتر باشد ، بر روی تصمیمات ما در موقعیت های مختلف زندگی تاثیر گذار است و می تواند باعث تصمیمات اشتباهی شود.

-به نظرم نگاه ابزاری به پول میتواند مفید باشد و باعث استفاده از آن در اهداف مهمتری شود.در صورتی که نگاه به پول به عنوان یک هدف شاید نتواند احساس خوشایندی ایجاد کند چون یک هدفی است که هیچ وقت از داشتن حد معین از آن قانع و خشنود نیستیم.

پول به تنهایی خوشبختی نمی آورد ، پول ابزاری است که به طرز فکر استفاده کننده اش عمل میکند.