Menu
نویسنده مطلب : مهدی کیانی

مطلب مورد بحث:

تعریف انگیزه چیست؟ پنج سوال اصلی در انگیزش


بنده مثال نمی زنم بلکه مصداقی از بی انگیزگی را از زندگی خود بیان می دارم!

چرا من کمتر از حدی که از خود توقع دارم مطالعه می نمایم؟

چه اتفاقی در من رخ داده که این روند ده ها هفته ادامه یافته است؟

چه شد که اولویتهایی مهمتر از مطالعه بوجود آمده است؟

چه شده که تمایل دارم، ولی اقدام من به عمل تبدیل نمی شود؟

چرا خیلی از روزها هیچ زمانی برای این کار نمی یابم؟

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟