Menu
نویسنده مطلب : سارا عظیمی خواه

مطلب مورد بحث:

جایگزینی برای پرسشنامه هالند (تطبیق شغل و شاغل)


من ترجیح میدم مهمونیم رو با بچه های  AIS  بگذرونم ولی واقعا به دید معاشرت و مهمونی بهش نگاه کردم:)) نتیجه ی پرسشنامه ی هالند هم این بود: A  I/R  S/E/C

با اینکه در پرسشنامه هالند هم I/R  بعد از  A  بود. اما با شناختم از خودم از کارهای تحلیلی و پژوهشی به صورت جدی حوصلم رو سر میبرند و فقط در حد مطالعات شخصی برام جالبه. یا من کارهای دسته ی R رو وقتی چاشنی خلاقیت داره دوست دارم (مشخصا آشپزی یا مونتاژ یا ماکت سازی و…) یا اگه ورزش رو دوست دارم صرفا برای سلامتی و تناسب اندام و گاها تجربه ی رقابته و به صورت شغلی برام جالب نیست و چون پرسش ها به حد کافی به همه جوانب توجه نداشتند، نتیجه ی تستم بسیار به هم نزدیک شد و حتی این درس هم به من کمک نکرد که تست هالند رو در مورد خودم مفید و راهگشا ببینم.