Menu
نویسنده مطلب : سید میثم صباغ

مطلب مورد بحث:

چند اشتباه رایج در درک مفهوم برند و برندسازی


تمرین ۱:

۱٫ اشتن سازمان پیش زمینه برند شدن است!

۲٫ داشتن سایت اینترنتی که در جستجوی گوگل جزو نتایج اولیه باشد.

۳٫ صاحب محصول در زندگی روزمره و ظاهر خود نشانه هایی از شغل خویش را به نمایش بگذارد.

تمرین ۲:

ایران رادیاتور برند است ولی عموما لوگوی منحصر به فردی به یاد نمی آورد.

در داستان کسب و کار لویی ویتون ذکر شد که مالک جدید در بازار کسب و کار خوشنام نیست.

گوشی های چینی خوشنام در بازار ارزانتر از نمونه های سرشناس و کارا هستند.

علاوه بر بانک ها شرکت های بیمه با انواع شعارهایی که در ذهن نمی مانند.

در حوزه معماری صاحب نظران و طراحان زیادی هستند که شناخت عمومی از آنها نیست.

عکاس، نقاش و برخی هنرمندان که اکثراً لوگو و امضاء منحصر به فردی دارند اما برند نیستند.