Menu
نویسنده مطلب : ماتینا

مطلب مورد بحث:

فریلنسر کیست؟ به چه کسی فریلنسر (Freelancer) یا آزادکار می‌گویند؟


بعنوان یک ازادکار تجربه کار با شرکت های مهندسین مشاور مختلفی را دارم . مهم ترین بخش و آزار دهنده ترین قسمت کار نحوه پرداخت و مبلغ اختصاص داده شده برای انجام کار است هر چند اگر قرارداد کتبی هم داشته باشی پرداخت با تاخیر در شرایطی که روز به روزارزش پول کاهش می کند و از طرفی بعضا مجبور می شوی برای انجام پروژه هزینه از جیب خودتان هم بپردازید . بخش عذاب اور کاراین است که می بینید مشاور کار را با کمتر از یک سوم قیمت توسط شما به سرانجام رسانده و پروژه ای که با مثلا ۱۰۰ ریال شما تمام کردیدمشاور حداقل ۳۰۰ ریال بدلیل لابی های که داشته و مهر و محبتی به نام فساد بین کارفرما و مشاور وجود دارد به جیب زده است .