Menu
نویسنده مطلب : سارا عظیمی خواه

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی در پانزده دقیقه (قانون ۱۵ دقیقه)


من ۳ روزه، از ۱۰ دی ۹۹، به متمم ملحق شدم و قصد دارم روی توسعه ی مهارت‌های فردی و مدیریت و کسب وکار مطالعه کنم. این سه روز به برنامه ی متمم خوانی خودم مقید بودم و ورزش رو باز هم استارت زدم ولی با توجه به سابقه ی خودم در نیمه کاره رها کردن فعالیت‌ها بعد ار از بین رفتن شور و شوق اولیه میدونم باید ماهیچه ی نظم شخصیم رو خیلی قوی کنم.

بررای این تمرین قصد دارم  ۲ فعالیت رو انجام بدم.

اول اینکه هر روز یه سخنرانی تد رو بعد از ناهار و قبل از استراحت ظهرم با همسرم ببینم و دومی هم اینکه هر شب قبل از دیدن سریال حداقل ۱۵ دقیقه در زمینه ی کسب و کار مطالعه کنم و فعلا کتاب مسری رو  برای این کار در دست دارم.

بعد از ۴۰ روز نتیجه رو همین جا اعلام میکنم.