Menu
نویسنده مطلب : مهدی حسینی

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | جابجایی بار در سیستم


هم اکنون که دارم این مطالب را می نویسم، استان های گلستان، لرستان و خوزستان غرق در سیل اند! تا دیروز خشکسالی پدرمان را صلواتی می کرد و امروز بارندگی! دیروز بودجه نداشتیم تا سد بسازیم و امروز صدها برابر آن را باید جبران خسارات بدهیم! بالا دست رودخانه ی ما دیوانگان نشسته اند!