Menu
نویسنده مطلب : زینب امیرحمیدی

مطلب مورد بحث:

تفکیک تجربه ها به رویداد و احساس و تفسیر - از ضروریات افزایش عزت نفس


رویداد: پدرم با اینکه از طریق خواهرم فهمیده بود که مریض هستم، بهم زنگ نزد حالم رو بپرسه و بعد از چند روز که زنگ زد فقط پرسید هوا چطوره؟ و اسمی از مریضی نیاورد.

احساس: ناراحتی از اینکه پدرم احساسی نسبت به من نداره و خیلی خشک و جدیه.

تفسیر اولیه: اصلاً من ارزشمند نیستم که کسی بخواد حالمو بپرسه، بودن و نبودن من برای کسی مهم نیست.

تفسیر بعدی: میپذیرم که پدرم بخاطر تمام شرایطی که توش بزرگ شده و تجربه کرده توانایی ابراز احساساتش رو نداره و همینکه زنگ میزنه و از چگونگی آب و هوا میپرسه یعنی اینکه حال من براش مهم بوده.

اگر پدرم سعی میکرد کمی احساس در روابطش نشون بده و ابراز کنه و انقدر جدی نباشه، قطعاً این برداشت های نادرست شکل نمیگرفت.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟