Menu
نویسنده مطلب : مسعود نصراللهی

مطلب مورد بحث:

تعریف سبک زندگی چیست؟


انتخاب نوع فروشگاه، فروشگاه های زنجیره ای، مغازه های محلی و… می تواند نوعی سبک زندگی باشد، همچنین خرید لوازم التحریر در قیمت های مختلف سبک زندگی هست.۱

سفر به کشور های خارجه، خصوصا کشورهای اروپایی و امثالهم را نمی توان سبک زندگی تعریف کرد.۲