Menu
نویسنده مطلب : فائقه خطیبی

مطلب مورد بحث:

پاراگراف فارسی: فقط یک بار در زندگی روی میدهد


به بهانه ی این پاراگراف بخشی از کتاب گل های معرفت نوشته اریک امانوئل اشمیت(نشر چشمه) رو برای دوستان متممی می نویسم.

پسرک مرد.

من همچنان به همدمی و سرگرم کردن اطفال بیمار خواهم پرداخت.اما دیگر برای هیچکس مامی رز نخواهم بود.فقط اسکار بود که مرا مامی رز می دانست.

شمعی بود که امروز صبح خاموش شد.در نیم ساعتی که پدر و مادرش و من رفته بودیم قهوه ای بخوریم.او در غیبت ما مرد و من گمان می کنم که در انتظار همین چند دقیقه بود تا ما را از مشاهده مرگ خود معاف دارد.انگاری می خواست ما خشونت کنده شدنش را از زندگی نبینیم.در حقیقت او بود که از ما مواظبت میکرد.دلم پر از درد است.اسکار در دل من جا داشت و من نمی توانم او را از دلم بیرون کنم.تازه باید از ریختن اشک خودداری کنم.گریه ام را می گذارم برای امشب و خلوت خودم.

خدایا از تو تشکر می کنم که مرا با او آشنا کردی.او بود که مرا زنی شوخ و بذله کو کرد.به خاطر او بود که قصه های عجیب و غریب می ساختم و حتی کشتی گیر شدم.به یمن وجود او خنده رو و نشاط آشنا شدم.او به من کمک کرد تا به تو ایمان بیاورم.او مرا از عشق سرشار ساخت.رفتن او وجودم را میسوزاند.مرا به قدری غنی کرده است که تا آخر عمر تنگدستی نخواهم شناخت.

 

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟