Menu
نویسنده مطلب : سید محمد فاتحی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا انتخاب شغل جدیدی که علاقه کمتری نسبت به آن دارم اما درآمد آن بهتر است، کار درستی بود؟

آیا کناره گیری از ادامه تحصیل بعد از مهندسی و انجام تجربه کاری اقدام شایسته ای بود؟

آیا انتخاب فعالیت های مفید برای جامعه به جای فعالیت های درآمدزا و مفید برای خودم، انتخاب درستی بود؟