Menu
نویسنده مطلب : سیدامیرحسین بهبهانی

مطلب مورد بحث:

تعریف پایداری چیست؟ | بررسی مفهوم پایداری در مدیریت و کسب و کار


دوستان به مترو.خطوطBRT.گسترش دولت الکترونیک .احداث خطوط ریلی بین شهری.طرح زوج فرد.محدوده طرح ترافیک.سیستمهای هوشمند کنترل ترافیک.تمرکززدایی از شهرهای بزرگ.
توزیع خدمات رفاهی وبهداشتی در شهر های کوچک.کندکردن روند مهاجرت به شهرهای بزرگ .فرهنگ سازی درمورد ترافیک .زمان بندی شروع فعالیتهای کاری واجتماعی درشهرهای بزرگ .استفاده ازدوچرخه ودهها مطلب دیگر اشار ه کردندتمام مواردارائه شده توسط دوستان مهم ودارای فایده جهت کنترل وکاهش پایدار ترافیک می باشدیکی ازروشهای موثراستفاده ازتونل زیرزمینی می باشدبنا به اعلام یورونیوز تونل زیرزمینی  برای حمل ونقل فوق سریع خودرها درشهر پرترافیک لس آنجلس در۱۸دسامبر۲۰۱۸ توسط شرکت تسلا افتتاح گردید .ایلان ماسک مدیر اجرایی خودرهای الکتریکی تسلا این طرح رارونمایی کرد سرعت خودرها در این مسیر ۶۴کیلومتر است آقای ماسک می گویددرآینده این سرعت به بیش از ۲۴۱کیلومتردرساعت افزایش خواهد یافت این طرح پرهزینه پایدارودارای حداقل آلودگی زیست محیطی می باشدجهت مطالعه بیشتردرمورد چگونگی اجرای این طرح جدیدوفوق مدرن تسلامی توانیددر اینترنت وشبکه های اجتماعی جستجو کنید.