Menu
نویسنده مطلب : محمد صداقت

مطلب مورد بحث:

نابینایی در مواجهه با بنرهای تبلیغاتی (Banner Blindness)


بعد از خواندن این مقاله سوالی که در ذهن من ایجاد می شود این است که دیجی کالا همچنان از تبلیغاتی بنری استفاده می کند.

آیا دیجی کالا هم دارد یک حرکت نسنجیده انجام می دهد یا اینکه نکات دیگری است که اگر آنها را به کار ببنیدم همچنان می توانیم از تبلیغات بنری استفاده مثبت نمائیم.