Menu
نویسنده مطلب : محبوبه رمضانیان

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا اگر رشته انسانی میخوندم موفق تر بودم؟

آیا اگه تیزهوشان نمیرفتم موفق تر بودم؟

آیا انصراف از رشته دانشگاهی بی نتیجه ای که از ترم اول فهمیدم دوست ندارم کار بهتری بود؟

آیا اگه از خانوادم جدا نشده بودم، احساس بهتری داشتم؟

نمن همین الان هم احساس موفقیت میکنم، منتها رضایت؟ همیشه مطمئن نیستم.