Menu
نویسنده مطلب : چراغی

مطلب مورد بحث:

خریدن یا ساختن؟ | مقدمه‌ای بر تعریف برون‌سپاری


تمرین دوم در حوزه کسب و کار:

برخی از شرکت ها برای انجام بخشی از فعالیت هاشون از شرکت های پیمانکاری تامین نیرو استفاده می کنن.
مثلا شرکت ما که کار طراحی و اجرای سیستم ها کنترل را انجام میده،گاهی لازم میشه بعد از طراحی یک سیستم کنترل ،تعداد زیادی از تابلوهای کنترلی را در فرصت کوتاهی آماده راه اندازی کنه. این کار مستلزم نصب تجهیزات داخل تابلو ،سیم بندی و شماره گذاری سیم ها ،تست های سرد قبل از برق دار کردن تابلو میشه که نفرات زیادی را در این بازه زمانی نیاز داره، برای همین ازشرکت پیمانکاری استفاده میکنه و بابت هر نیرو شرکت پیمانکار ، بصورت نفر روز هزینه پرداخت میشه .هروقت حجم کار بالا و فرصت کم باشه در اینصورت از پیمانکار می خواد که نیروهاش را اضافه کنه و بعد از اوج کار،از پیمانکار می خواد که نیروهاش را کم کنه.
– هر چند بابت هر نیرو شرکت هزینه بیشتر از نرخ معمول و هزینه بالاسری هم پرداخت میکنه ولی در کل به نفع شرکت هست چرا که ،به میزان و تناسب کار انجام شده هزینه پرداخت میشه و زمان بیکاری برای نفرات تقریبا وجود نداره.
– استخدام نفر بصورت رسمی یا قرارداری،معمولا پرسه ای زمانبر از نظر قوانین شرکتی و از جمله کارهای بیمه و مالیاتیست
– پروسه اخراج یا کم کردن نیرو به لحاظ حجم باقیمانده پروژه ، در برخی اوقات دارای محدودیت های قانونی است و شاید گاهی وجهه خوبی برای یک شرکت بزرگ نداشته باشه
– تعهد اخلاقی جهت تامین کار دایم یا برای یک مدت معین نسبت به نیروی کار تقریبا وجود ندارد
– کنترل هزینه نیروی کار و استفاده بهینه از آنها راحت تره و بایک نظارت مناسب از طرف کارفرما،نیروهای پیمانکار بهتر کار انجام میدهند نسبت به نفر رسمی یا قراردادی
– در شرایطی که نیروی کار مناسب نباشه،در زمان کوتاهی اقدام برای جایگزین کردن فرد انجام میشه

-معمولا هزینه برای آموزش نفر پیمانکار صرف نمیشه