Menu
نویسنده مطلب : علی مظفری

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


حساب ذخیره‌ی ارزی

در جوامعی که منابعی خاص نظیر نفت در اقتصاد، سهم قابل توجهی دارد. ثبات آن جامعه بشدت بسته سیاست‌های داخلی و خارجی است. چرا که ممکن است بر اساس نوع سیاست اتخاذ شده، قیمت نفت بالا و پایین شده و به تزلزل در اقتصاد بینجامد.
در ایران نیز به منظور کنترل نوسانات، حساب ذخیره ارزی ایجاد گردید.
محوریت این حساب بر واریز سرریز درآمد نفتی(طبق پیشبینی قانون بودجه) در زمان رونق بازار نفت و برداشت در موقع کسری فروش نفت بود.
نکته‌ی حائز اهمیت این است باید برداشت از این حساب کنترل شده می‌بود که دولت گاه و بی‌گاه برای سایر کسورات از آن هزینه نکند، منتهی به علت ضعف در سه حوزه استراتژی برداشت، نظارت بر برداشت و سهم بالای دولت در اداره‌ی آن، رفته رفته این مهم، از عملکرد اصلی خود دور گشته و محلی برای مصارف جاری دولت شد. حسابی که خود قرار بود، ثبات دهنده به اقتصاد باشد و سهم نفت از هزینه‌های جاری دولت را بکاهد با ضعف‌های مذکور در وجوه مختلف، عملا موجب بی‌ثباتی اقتصادی شد.

منابع:
ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه را از اینجا بخوانید.
آیین نامه اجرایی ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه را از اینجا بخوانید.
ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه را از اینجا بخوانید.
آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه را از اینجا بخوانید.
ماده ۸۴ و ۸۵ قانون برنامه پنجم توسعه را از اینجا بخوانید.
مقاله‌ای در خصوص عدم بازدهی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را از اینجا بخوانید.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟