Menu
نویسنده مطلب : سعید حمیدی فرد

مطلب مورد بحث:

افسردگی چیست؟ نشانه ها و علائم افسردگی چه هستند؟


من هر وقت می خواهم ازاین وضعیت خارج بشم از این روشها استفاده می کنم .

– فکر کردن به چیزها ی خوب

– صحبت کردن با همسرم و یا دوستان که به من آرامش می دهند .

– گوش دادن به موسیقی

– نوشتن

– بیرون رفتن با همسرم (سینما ، پارک و…)

– قدم زدن