Menu
نویسنده مطلب : ماجد قاضی

مطلب مورد بحث:

درباره اعتراف به اشتباهات


به نظر من این جمله در مجموع یک سخن درست است اما تبصره های زیادی دارد.

برخی از تبصره ها در قالب سوالاتی در متن آمده است.

در ادامه به برخی از این تبصره ها اشاره می کنم.

به نظر این تبصره ها درک پیام را برای ما راحت تر می نماید.

از سوی دیگر موارد استثنا آن، ما را از عوارض منفی آن مصون می دارد.

نخستین مطلب اینست که اعتراف را برای خودمان منظور است یا برای دیگران.

اعتراف برای خود بی استثنا مفید است.

اما اعتراف برای دیگران با احتیاط بیشتری می بایست انجام گیرد.

اگر انسان در موضع قدرت و برتری باشد قطعا اعتراف به اشتباه هم برای خودش مفید است و هم برای دیگران آموزنده.

اما اعتراف  در موضع ضعف برای دیگران احتمالا تبعات منفی بیشتری خواهد داشت.

البته همین مورد هم بسته به شخصیت مخاطب می تواند منفی یا مثبت باشد.

از جمله آثار مثبت اعتراف می توان به کسب آرامش اشاره کرد.

اعتراف به اشتباه می تواند روشی برای جبران کاهش خسارت به دیگران باشد.

چه بسا با اذعان به اشتباه توسط فرد خاطی، فرد یا افرادی که متضرر شده اند برای طلب خسارت نرمش نشان دهند.

به نظر من اعتراف به اشتباه به عزت نفس ربط دارد به دلیل اینکه نشانه صداقت فرد نسبت به خودش می باشد و این موضوع می تواند ذیل بالا بودن عزت نفس معنا پیدا کند.

از سوی دیگر می تواند به عنوان یک زیر شاخه از مهارت خود افشایی تلقی شود، بدلیل اینکه پس از اعتراف به اشتباه، زمینه اعتماد را در مخاطب خود و متعاقبا برقراری ارتباط را فراهم نماید.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟